Sažetak kriminaliteta

U protekla 72 sata na području Republike Hrvatske evidentirana su 402 kaznena djela. 

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon