Sastanak zemalja EU na temu prevencije radikalizacije putem interneta

Danas, 12. prosinca, na Policijskoj je akademiji započeo dvodnevni radni sastanak konzorcija međunarodnog EU projekta na temu prevencije radikalizacije putem interneta.

Foto: MUP

Na ovom međunarodnom sastanku sudjelovati će stručnjaci iz 15 akademskih, pravosudnih i policijskih partnera, iz Njemačke, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Italije, Grčke, Bugarske, Estonije, Španjolske, Nizozemske i Belgije. 

Radni sastanak otvorio je načelnik Policijske akademije Dubravko Novak, zaželivši srdačnu dobrodošlicu svima prisutnima i potom istaknuo kako Policijska akademija s ponosom sudjeluje kao partner u projektu čiji je primarni cilj podizanje svijesti o problemu radikalizma putem interneta. Naglasio je važnost njegove prevencije, istraživačkog rada te izrade zajedničkih preventivnih alata za ovaj, nekada marginalni, a danas iznimno važan, problem te zaključio „Radimo i na izgradnji međunarodne i međusektorske mreže koja uvelike doprinosi vidljivosti naše institucije i njezinog znanstveno-istraživačkog rada“.

Prevencija online radikalizma kroz proliferaciju harmoniziranih alata (PROPHETS) je međunarodni projekt koji financira Europska komisija iz programa za znanstveno istraživanje i inovacije, Obzor2020, a voditelji projekta za hrvatsku dionicu ispred Ministarstva unutarnjih poslova RH je dr. sc. Ruža Karlović, sa Visoke policijske škole i dr.sc. Holger Nitsch, s Visoke škole za javnu upravu u Bavarskoj.

Glavni Koordinator Nitsch u ime konzorcija zahvalio je domaćinu na pozivu te poručio kako vjeruje da će se na ovom sastanku proširiti postojeća te usvojiti nova znanja iz programa.

Globalizacija masovne komunikacije i prodiranje interneta u gotovo sve aspekte društva te   pojavom online radikalizma doprinijelo je ozbiljnim društvenim prijetnjama, iskorištavanju i usmjeravanju građana ka ekstremizmu ili vjerskom fundamentalizmu.

Cilj ovog projekta je istražiti aktere, načine,  procese i djelovanja online radikalizma te istražiti koja vrsta tehnoloških alata može pomoći u prevenciji cyber kriminala i jačanju otpornosti građana i društva na ovakve oblike kažnjivih radnji.

Policijska akademija u ovom projektu sudjeluje kao partner, s primarnim ciljem podizanja svijesti o ovom fenomenu širenja radikalizma putem interneta, njegovoj prevenciji te istraživačkom radu i izradi preventivnih alata kao i kooperaciji po pitanju ove složene teme, naročito kada je riječ o ilegalnom sadržaju koji širi nasilni ekstremizam preko interneta, a koji će policiji i drugim agencijama za provedbu zakona, kroz strateške ishode, vezane za bihevioralnu analizu radikalizma omogućiti implementaciju dobrih praksi za prevenciju online radikalizacije i podizanje svjesnosti o rizicima online radikalizma.

Stoga će se kroz ovaj projekt kreirati ključni strateški ishodi vezani za bihevioralnu analizu radikalizma te alati za istraživanje otvorenih izvora podataka za policiju i druge agencije za provedbu zakona.

Na dvodnevnom sastanku između ostalih aktivnosti koje su provedene i koje se planiraju, također će biti prezentirani i rezultati istraživanja provedenog u 10 zemalja, a vezanih uz  percepciju građana o praćenju i prikupljanju osobnih podataka i ponašanja na internetu.  

Riječ je o istraživanju koje sustavno ispituje percepciju privatnosti i nadzora vezanog uz prihvaćanje sigurnosnih mjera od strane policije i drugih agencija za provedbu zakona i privatnih aktera kako bi se spriječio kibernetički kriminal.

Zasjedanje konzorcija međunarodnog EU projekta na Policijskoj akademiji završiti će 13. prosinca.


Pisane vijesti | Međunarodna pomoć i razvoj