Postupanje s elektroničkim dokazima na mjestu događaja

Seminar je obuhvaćao dvije nastavne cjeline: Uvod u digitalnu i mobilnu forenziku

FOTO: PA 
Dana, 17. i 18. prosinca na Policijskoj akademiji je na temelju Plana policijskog obrazovanja za 2018. godinu, održan Seminar „Postupanje s elektroničkim dokazima na mjestu događaja“ za 20 policijskih službenika kriminalističke policije iz Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (SSKOK-a) Zagreb, Rijeka, Osijek i Split, policijskih uprava te Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“. Seminar je organiziran s ciljem stručnog osposobljavanja policijskih službenika kriminalističke policije za samostalno i kvalitetno pronalaženje, izuzimanje i pakiranje elektroničkih dokaza na mjestu događaja, pravilan odabir i korištenje forenzičkih alata za pretragu, fiksiranje, analiziranje i kategoriziranje pronađenih elektroničkih sadržaja, koji u konačnici trebaju poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku protiv počinitelja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka i kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva. Program seminara je realiziran u ukupnom trajanju od 16 nastavnih sati, a obuhvaćao je dvije nastavne cjeline: Uvod u digitalnu forenziku (simulacija pretrage doma, izrada imagea i RAM, analiza i izrada izvješća) i Uvod u mobilnu forenziku (pretraga mobitela, analiza i izrada izvješća).
S obzirom da se radi o kaznenim djelima koja su specifična, mogli bismo reći sofisticirana, kako po modalitetima i sredstvima počinjenja, tako i po načinu prikrivanja identiteta počinitelja i žrtava, od policijskih službenika se očekuje da uvijek budu korak ispred, ne samo u otkrivanju ovih kaznenih djela i počinitelja, nego i u prevenciji svih oblika računalnog kriminaliteta, s ciljem podizanja razine sigurnosti građana.
U tom smislu, još od 2012. godine Policijska akademija u suradnji s linijom rada kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, koja je predlagatelji i nositelj aktivnosti,  provodi sustavnu obuku policijskih službenika u ovom području, kroz realizaciju specijalističkih tečajeva i seminara, od osnovnih tečajeva računalne forenzike, specijalističkih seminara namijenjenih istraživanju seksualnih kaznenih djela na štetu djece do seminara čiji je cilj razmjena iskustava, kako između policijskih službenika unutar MUP-a, tako i s policijskim službenicima zemalja Europske unije.


Pisane vijesti | Kaznena djela i zakon