Otvorenje aktivnosti CEPOL-a za policiju, carinu i druge službenike održana je na Policijskoj akademiji

Na Policijskoj akademiji započela je prva u nizu trodnevnih aktivnosti CEPOL-a za osposobljavanje policije, carine, i drugih službenika u području izvršavanja zakonodavstva s naglaskom na zaštiti  ljudskih prava i temeljnih sloboda

FOTO: MUP

Danas 29. travnja 2019. godine na Policijskoj akademiji započela je prva u nizu trodnevnih aktivnosti CEPOL-a 3/2019 „Organised crime facilitating illegal migration – links to terrorism threat“ za provođenje obuke policije, carine i drugih službenika za izvršavanje zakonodavstva osobito u području sprečavanja i borbe protiv teških kaznenih djela i terorizma, održavanja javnog reda i obavljanja međunarodnih policijskih poslova na velikim događanjima.
 
Današnjem svečanom otvorenju prisustvovali su voditelj aktivnosti Aleksandar Čubrilo, voditeljica Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničku djelatnost Mirjana Abramović, zamjenica predsjednika Uprave CEPOL-a Danijela Petković i drugi koji su pozdravili sve sudionike aktivnosti i poželjeli im dobrodošlicu.
 
Prije početka aktivnosti i predavanja eksperata iz ovog područja, prisutnima su se obratili pomoćnica načelnika i voditeljica Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničku djelatnost, Mirjana Abramović, koja je pozdravila sve polaznike aktivnosti u ime načelnika policijske akademije Dubravka Novaka, te svoje osobno ime i Dejan Dretar,  voditelj Službe organiziranog kriminaliteta UKP-e, koji je svim sudionicima poželio dobrodošlicu te zahvalio CEPOL-u i Policijskoj akademiji na organizaciji i prenošenju znanja u sklopu ove edukacije. Istaknuo je kako se nada da će ova radionica nadopuniti postojeća znanja i iskustva polaznika, te im omogućiti da se bolje međusobno povežu i upoznaju čime će doprinijeti boljem razumijevanju i načinu postupanja određenih institucija po ovoj liniji rada.
 
Polaznicima se obratila i zamjenica predsjednika Uprave CEPOL-a Danijela Petković, koja je tom prilikom ukazala na važnost ovakvih edukacija i aktivnosti, ističući kako će u 2019. godini, biti provedeno još više aktivnosti i obuka, te online modula, webinara i online tečajeva s ciljem jačanja međunarodne suradnje, ali i doprinoseći osposobljavanju i obuci policijskih službenika. U svom obraćanju, i predstavljanju CEPOL-a kao Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, s naglaskom na zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, također je kao tri prioriteta predsjedavatelja: Rumunjske, Finske i Hrvatske istaknula važnost migracija i borbe protiv terorizma, poboljšanje vidljivosti agencije i unapređenje poslovnih ciljeva CEPOL-a, te nastavak razgovora na strateškoj razini kao i razvoj novih sudionika CEPOL-a na poslovnoj razini. Polaznicima se obratio i Damir Maračić, koji je ukratko iznio i predstavio glavne aktivnosti i ciljeve CEPOL-a.
 
CEPOL je agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, koja je zadužena za provođenje obuke policije, carine, kao i drugih službenika za izvršavanje zakonodavstva, s naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito u području sprečavanja i borbe protiv teških kaznenih djela i terorizma, održavanja javnog reda i obavljanja međunarodnih policijskih poslova na velikim događanjima.
 
Jedan od glavnih ciljeva tečaja je razlikovati i identificirati značajke terorizma u organiziranom kriminalu koje olakšavaju ilegalne migracije. Također, kao ostali ciljevi ističu se promicanje i korištenje zajedničkih istraživačkih timova u borbi protiv mreža ilegalnih migracija, poticanje bolje suradnje između pravosuđa i provedbe zakona na nacionalnoj razini te s agencijama Europske unije, kao i trećim zemljama na međunarodnoj razini.
 
Policijska akademija je potpisnica partnerskog sporazuma s CEPOL-om za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Do danas je Policijska akademija bila iznimno uspješna te je ostvarila 100% uspješnost u nominiranju i dobivanju bespovratnih sredstava za organizaciju CEPOL aktivnosti. Također, do sada je više stotina službenika Ministarstva unutarnjih poslova, kao i predstavnika državnog odvjetništva, carine i drugih relevantnih institucija sudjelovalo u CEPOL-ovim programskim aktivnostima, tečajevima, webinarima, programima razmjene, ekspertnim sastancima, radnim skupinama i zajedničkom programu diplomskog studija – European Joint Master Programmme.
 
U ovoj aktivnosti CEPOL-a sudjelovati će ukupno 33 polaznika iz 20 zemalja, od čega 28 polaznika čine pripadnici policije, carine, sudaca i tužitelja, obavještajnih službi iz država članica EU, ali također i polaznici iz EUROPOL-a i FRONTEX-a. Među sudionicima aktivnosti velik je broj stranih i domaćih eksperata koji će sudjelovati u realizaciji aktivnosti, a to su eksperti iz zemalja koje su podržale hrvatsku aplikaciju za ovu aktivnost u obliku tzv. suportera: Portugala, Grčke i Italije, ali i stručnjaci iz EU agencija: EUROPOL, FRONTEX, EASO, Europolov EMPACT driver iz Austrije i stručnjak iz talijanskog Ureda za sprečavanje pranja novca (Italian Asset Recover Office).
 
S hrvatske strane doprinos ovoj temi, iskustvom i znanjem dat će policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Centra za kriminalistička ispitivanja, istraživanja i vještačenja te Prihvatilišta za tražitelje azila Kutina: Dejan Dretar, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta UKP-e, Krešimir Mamić, voditelj Službe terorizma UKP-e, Dijana Sadarić, voditeljica Službe za međunarodnu policijsku suradnju UKP-e, Andrijana Filko, samostalni vještak za rukopise i dokumente u CFIIV-u, Marija Lang Turkalj, nadzornica za unutarnje poslove u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini.
 
Najznačajnije teme u sklopu aktivnosti su: uloga EU agencija (EUROPOL i Frontex) u borbi protiv organiziranog kriminaliteta i ilegalnih migracija, zakonski propisi vezani uz krijumčarenje migranata, procedura i pravo dobivanja azila, identificiranje veze između organiziranog kriminaliteta i terorizma, procesuiranje migranta – modeli identifikacije, provjera identiteta kroz relevantne baze podataka, specifični postupci prema osobama iz islamskih zemalja, financijske istrage – pranje novca, financiranje terorizma i novčani transferi, informacijski sistemi i baze podataka te obavještajne službe – uloga i razmjena informacija.
 
Cilj CEPOL aktivnosti je dakle,  identifikacija prijetnje terorizmom kroz ilegalne migracije i organizirani kriminalitet, osobito u području krijumčarenja ljudi, ali i jačanje suradnje u borbi protiv istih. CEPOL aktivnost 3/2019 „Organised crime facilitating ilegal migration-links to terorrism threat“ završava u četvrtak 2. svibnja 2019. godine, podjelom certifikata polaznicima.
 
 

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje