Operacija protiv digitalnog skimminga otkrila 443 kompromitiranih internetskih trgovaca

Slika /Ilustracije/Europol.jpg

Europol, ENISA, nacionalna tijela za provedbu zakona i privatni sektor udružili snage u borbi protiv ove rastuće prijetnje

Foto: Ilustracija

Europol, tijela za provedbu zakona iz 17 zemalja i Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) udružili su snage s privatnim sektorom u borbi protiv napada digitalnog skimminga.

Uz podršku nacionalnih timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT), dvomjesečna operacija omogućila je Europolu i njegovim partnerima da upozore 443 internetskih trgovaca da su podaci o kreditnim odnosno platnim karticama njihovih kupaca kompromitirani. Ova operacija, koju je vodila Grčka, dio je EMPACT(https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact) prioriteta usmjerenog na kriminalce koji stoje iza internetskih prijevara.
 
Digitalni skimming predstavlja krađu podataka o kreditnim odnosno platnim karticama kupaca korisnika online trgovine. Kriminalci se koriste sofisticiranom informacijskom tehnologijom kako bi presreli podatke tijekom postupka naplate u online trgovini a da ni kupci ni online trgovci ne primijete ništa neobično.
 
Krađa podataka često prolazi neprimijećeno
 
Napadi digitalnog skimminga mogu dugo biti neprimijećeni. Ukradeni podaci o platnim odnosno kreditnim karticama koji su rezultat navedenih kaznenih djela često se nude na prodaju na ilegalnim tržištima na darknetu. Kupci obično nisu svjesni da su njihovi podaci o plaćanju kompromitirani sve dok ih kriminalci ne iskoriste za neovlaštenu transakciju. Kupcima je općenito teško otkriti trenutak u kojem je došlo do kompromitiranja podataka.
 
Europol sudjeluje u operaciji protiv digitalnog skimminga kako bi se pogođenim platformama za e-trgovinu i drugim online trgovcima ukazalo da su nenamjerno bili mjesto kompromitacije takvih ukradenih podataka o plaćanju. Europol, nacionalna tijela za provedbu zakona, nacionalni timovi za odgovor na računalne sigurnosne incidente i pouzdani privatni partneri otkrivaju pogođene online trgovce i pružaju tehničku podršku navedenim platformama u cilju rješavanja problema i zaštite budućih kupaca.
 
Više informacija o napadima digitalnog skimminga i načinima na koji možete zaštititi svoje poslovanje možete pronaći na našoj posebnoj internetskoj stranici (https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/public-awareness-and-prevention-guides/digital-skimming), koja je dostupna na više jezika.
 
Sudjelovala su sljedeća tijela za provedbu zakona:
Grčka (nositelj operacije), Albanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Kolumbija, Hrvatska, Finska, Njemačka, Gruzija, Mađarska, Moldova, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina, Sjedinjene Američke Države
 
Sudjelovale su sljedeće agencije:
EUROPOL, ENISA
 
Sudjelovali su sljedeći partneri iz privatnog sektora:
Sansec, Group-IB
 
 

Priopćenja | Mađunarodna suradnja