EUROPOL: 566 uhićenih u tjedan dana koordiniranih akcija u južnoj Europi

Slika /Ilustracije/Europol.jpg

Službenici iz 26 zemalja provjerili gotovo 290 000 subjekata i otkrili 2 229 nezakonitih ulazaka

FOTO: ilustracija

U razdoblju od 13. do 18. studenog 2023. godine tijela za provedbu zakona diljem Europe zajednički su djelovala protiv trgovanja vatrenim oružjem, drogom, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima te visokorizičnih kriminalnih mreža tijekom koordiniranih zajedničkih akcijskih dana EMPACT-a u jugoistočnoj Europi (EMPACT JAD SEE).

Ukupno je 26 zemalja diljem Europe sudjelovalo u ovim opsežnim koordiniranim operativnim aktivnostima uz podršku Europola, Eurojusta, Frontexa, INTERPOL-a i niza međunarodnih struktura*.

Zajednički akcijski dani EMPACT-a planirani su na temelju pristupa vođenog obavještajnim podacima pri čemu su policija, carina, agencije za imigraciju i agencije za graničnu kontrolu udružile svoje snage.
Španjolska je koordinirala operativne aktivnosti, a Europol je koordinirao razmjenu operativnih informacija između uključenih stranaka.

Zajednički akcijski dani EMPACT-a sastojali su se od intenzivnih provjera na vanjskim granicama EU-a i posebnih operacija u uključenim zemljama.
Policija, žandarmerija, granična policija, carina i nacionalne jedinice uključene u borbu protiv organiziranog kriminala diljem Europe surađivali su u ovim zajedničkim akcijskim danima EMPACT-a.

Pristup vođen obavještajnim podacima i prekogranična operativna suradnja uključivali su zajednički rad više od 22 000 službenika iz uključenih tijela.

Operacijom se koordiniralo iz međunarodnog koordinacijskog centra uspostavljenog u Skopju (Sjeverna Makedonija) gdje su se nalazili službenici koji su predstavljali uključena tijela kako bi olakšali međunarodnu suradnju i odgovorili na operativne potrebe na terenu. Razmjena informacija dovela je do otvaranja 121 novog slučaja protiv kriminalnih mreža.

Europol je koordinirao razmjenu operativnih informacija tijekom zajedničkih akcijskih dana EMPACT-a te je podržavao operativnu koordinaciju.
Europol je također uputio stručnjake na teren kako bi pružali analitičku podršku službenicima na terenu u realnom vremenu.
Nizozemska je na granične prijelaze u Grčkoj i Crnoj Gori uputila dva tima s posebnom opremom za skeniranje. Frontex je na vanjske granice uputio stručnjake i opremu.


Globalni rezultati EMPACT zajedničkih akcijskih dana 2023.:
 
 • 22 488 uključenih službenika
 • 163 pokrenutih istraga
 • provjereno ukupno 288 774 subjekata
  • provjerene 215 273 osobe
  • provjereno 67 277 vozila
  • 5 225 poštanskih pošiljaka/paketa
  • pretraženo 999 objekata
 • otkriveno 2 229 nezakonitih ulazaka
 • 566 uhićenja (od kojih 218 povezanih s krijumčarenjem migranata, 186 povezanih s trgovanjem drogom, 69 povezanih s trgovanjem vatrenim oružjem, 89 povezanih s drugim kaznenim djelima)
 • otkriveno 114 krivotvorenih isprava
 • Zapljene uključuju
  • 310 komada oružja (84 komada automatskog oružja, 65 pištolja, 59 pušaka, 22 minobacača, 16 revolvera, 7 karabina, 6 sačmarica, 4 komada prepravljenog oružja, 2 zračnice, 42 komada ostalog oružja) 
  • 20 206 komada streljiva
  • gotovo tona droge, uključujući 626 kg kokaina, gotovo 300 kg kanabisa, heroina i stabljika marihuane.

Kibernetičke kontrole koordinirane sa zajedničkim akcijskim danima u jugoistočnoj Europi 2023.

Kibernetičke kontrole uspostavljene su tijekom trajanja operativne faze zajedničkih akcijskih dana u jugoistočnoj Europi 2023. u razdoblju od 13. do 18. studenog 2023. godine.
Kibernetičke kontrole bile su usmjerena na praćenje i istragu aktivnosti na različitim mrežnim stranicama, forumima i trgovinama na otvorenom internetu i dark webu kao i na aplikacije za razmjenu poruka i društvene mreže.
Cilj operativnih aktivnosti bio je otkriti nezakonito trgovanje vatrenim oružjem te prikupiti dodatne informacije o identificiranim metama. Kriminalistička istraživanja provedena putem interneta također su bila usmjerena na aktivnosti koje bi mogle biti povezane s operativnim radnjama na terenu.

Istrage su na izvornim jezicima proveli službenici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Moldove, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Ukrajine. Stručnjaci su navedene aktivnosti proveli na usklađen način, pri čemu se operativnim aktivnostima koordiniralo iz koordinacijskog centra zajedničkih akcijskih dana koji je bio smješten u Skopju, Sjeverna Makedonija.
Tijekom aktivnosti kibernetičkih kontrola, istražitelji su otkrili 120 meta (računa i/ili osoba) povezanih s trgovanjem vatrenim oružjem, od kojih 94 na aplikacijama za razmjenu poruka, 11 preko trgovina te 10 na drugim mjestima na otvorenom internetu i 5 na dark webu.


Svi sudionici zajedničkih akcijskih dana

Države članice EU-a: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska.
Treće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Moldova, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Ujedinjena Kraljevina.
Agencije EU-a: Europol, Eurojust, Frontex
 
Međunarodni i institucionalni partneri: EUBAM, IPA/2019  (Projekti sufinancirani sredstvima EU-a: "Potpora EU-a jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima na zapadnom Balkanu" i "Borba protiv teškog kriminala na zapadnom Balkanu"), SEESAC (Centar za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu),  SELEC (Centar za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi), UNDP i UNODC.

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i s mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o neovisnosti Kosova.
 
 

Priopćenja | Mađunarodna suradnja