Policijska uprava varaždinska

  • Načelnik: Predrag Benčić
  • Sjedište: Varaždin
  • Adresa: Ivana Milčetića 10
  • Telefon: 042/372 401
  • WEB site: varazdinska-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice
  • Nadležnost nad općinama: Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko

Osoba zadužena za odnose s javnošću :
Marina Kolarić
Telefon: 042 / 372 126; 042/ 372 122
Fax:042 / 372 315; 372 311
Email: varazdinska@policija.hr


 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Varaždin
Varaždin
A. Cesarca 18
042/372 111
Ivanec
Ivanec
Varaždinska 13
042/373 449
Ludbreg
Ludbreg
Koprivnička 15
042/373 239
Novi Marof Novi Marof
Franjevačka 1
042/373 339
Postaja prometne policije Varaždin
Varaždin
Kolodvorska 2
042/372 404
Postaja granične policije Ivanec
Varaždinska 13
042/373 404