Policijska uprava koprivničko-križevačka

  • Načelnik: Marijan Kirin
  • Sjedište: Koprivnica
  • Adresa: Trg Eugena Kumičića 18
  • Telefon: 048/656 429
  • WEB site: koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Đurđevac, Koprivnica i Križevci
  • Nadležnost nad općinama: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Glasnogovornica:
Dijana Žagar
Telefon: 048 / 656 555
Fax:048 / 656 499
Email: koprivnicko-krizevacka@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Policijska postaja Koprivnica
Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 18
048/656 438
Policijska postaja Đurđevac
Đurđevac
Ulica grada Vukovara 63, upravni poslovi u Ulici Stjepana Radića 8
048/656 739
Policijska postaja Križevci
Križevci
Drage Grdenića 5
048/656 839