Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

  • Načelnik : Jakob Bukvić
  • Sjedište : Bjelovar
  • Adresa : Vlahe Paljetka 2
  • Telefon : 043/270 111
  • Internet stranica: bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje
  • Nadležnost nad općinama : Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Velika Trnovitica i Zrinski Topolovac.

Osoba zadužena za odnose s javnošću:
Dražen Medved
Telefon: 043 / 270 307
Fax: 043 / 270 290
E-mail:bjelovarsko-bilogorska@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Bjelovar
Bjelovar
Vlahe Paljetka 2
043/270 132
Čazma
Čazma
Milana Novačića 3
043/270 510
Daruvar
Daruvar
Petra Preradovića 9
043/270 628
Garešnica
Garešnica
Kolodvorska 15
043/270 000
Grubišno Polje
Grubišno polje
77. Samostalnog bataljuna 3
043/270 888
Postaja prometne policije Bjelovar
Bjelovar
Vlahe Paljetka 2
043/270 286