Obavljanje djelatnosti osposobljavanja za vozače

Slika /policija/autoskola.jpg
UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE
 
 1. Osposobljavanje kandidata za vozače izvode autoškole koje za to ovlasti i upiše u registar autoškola ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, nakon što ovlaštena stručna organizacija utvrdi da ispunjavaju uvjete i minimalne standarde utvrđene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona
 2. Ovlaštenje se izdaje u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola, kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.
 3. Ovlaštenje se ne može prenijeti na druge subjekte.

Podnositelj zahtjeva će Ministarstvu podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za rad autoškole uz predočenje svih dokaza o ispunjavanju minimalnih standarda.
Na temelju zahtjeva, Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti provođenje očevida u svrhu utvrđivanja propisanih minimalnih standarda koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva.
Nakon što se neposrednim očevidom utvrdi da je autoškola ispunila sve propisane minimalne standarde za izdavanje ovlaštenja za rad, Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje za rad i upisati autoškolu u registar autoškola.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti za pravnu ili fizičku osobu (obrtnika):

Za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače autoškola mora imati:
 1. instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje,
 2. propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole,
 3. propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače onih kategorija vozila za koje autoškola ima ovlaštenja od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu,
 4. najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, leasingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače AM, A1, A2, A i B kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti,
 5. nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju sadržaja nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

E-POSTUPAK  za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 
 • OBRAZAC zahtjeva za izdavanje rješenja za osposobljavanje kandidata za vozače se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac poslati na e-poštu Ministarstva, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbi na račun - sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema potrebe slati klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti dobivate klasičnom poštom.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: autoskola@mup.hr
Adresa: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ilica 335, 10 000 Zagreb
 
Regulativa
   
 • Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola (NN 3/18, 127/20) propisani su minimalni standardi koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba (obrtnik) za provedbu jedinstvenog nastavnog procesa u autoškoli, te se propisuje izdavanje ovlaštenja za rad autoškola.
 • Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/176/18, 102/20)propisani su uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila, Plan i okvirni program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja, vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače, obliku dopuštenja (licence) te sadržaju drugih obrazaca u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozača i provođenju vozačkih ispita.
 
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22)
 • Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora propisanoj od strane Hrvatskog autokluba (NN 126/22).