Policijski propisi

Zakon o policiji (NN  34/11130/12 i 33/15)

Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11 i 15/13)
Uredba o pričuvnoj policiji (NN  111/12)
Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (NN  62/12)
Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN  118/12)
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljeni u nadležnost policiji (NN  27/04)
Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 107/12)
Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s Programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  30/08)
Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN  55/1158/11- ispravak, 100/12 i 110/14)
Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i ustrojstvenih jedinica ministarstva unutarnjih poslova (NN  141/11146/11- ispravak)
Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva (NN 58/12)
Etički kodeks policijskih službenika (NN 62/12).
 

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/0992/14)

Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  88/11129/11, 100/13)
Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN  42/06)
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN  89/10 76/15)
Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN  64/11).

 
Zakon o javnom okupljanju (NN 128/9990/05139/05– Odluka USRH, 150/05, 82/11– Odluka USRH i 78/12)


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (NN  46/13)

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika