U Ravnateljstvu policije predstavljen projekt „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“

U okviru projekta provest će se i preventivna kampanja naziva „Web heroj“ kojom će se građani educirati o brojnim vrstama internetskih prijevara i načinima kako se zaštititi

Foto: MUP

U Ravnateljstvu policije danas 16. prosinca na konferenciji za medije predstavljen je projekt „Jačanje kapaciteta  policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“.

Projekt je predstavio njegov voditelj Renato Grgurić voditelj Službe kibernetičke sigurnosti navevši  kako je digitalizacija društva povećala izloženost kibernetičkim napadima svih pojedinaca i njihovih podataka u digitalnom obliku.

„Internetske prijevare čine i do 80 % kibernetičkog kriminaliteta kojim se bavi policija. U svrhu jačanja kapaciteta policije za suzbijanje ovih vrsta kriminaliteta Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornost koristi iznos od 1,6 milijuna eura za jačanje kapaciteta policije kroz nabavu računalnih sustava prije svega za istraživanje otvorenih izvora na internetu i istraživanje na Darknetu te za specijalizirane treninge policijskih službenika za kibernetički kriminalitet.“ – rekao je voditelj Grgurić.

Kada je riječ o suzbijanju kibernetičkog kriminaliteta bitna je i suradnja s građanima i osvještavanje javnosti o opasnostima internetskih prijevara stoga će u okviru projekta biti provedena i preventivna kampanja naziva „Web heroj“ o kojoj je govorila voditeljice Službe prevencije Sandra Veber ujedno i suvoditeljica projekta.

Voditeljica Veber osvrnula se na video anketu građana o poznavanju raznih vrsta internetskih prijevara, koja je prikazana na samom početku konferencije, u kojoj je vidljivo kako postoji čitav niz internetskih prijevara različitih naziva (phishing, vishing, CEO prijevare, BEC prijevare, romantične i sl). „Svi ovi oblici prijevara predstavljaju kibernetički kriminalitet koji zahvaća naše građane odnosno postaju žrtvama kaznenih djela. Upravo iz tog razloga potrebno je građane osvijestiti da ne postanu žrtve tih kaznenih djela i educirati ih što sve u virtualnom svijetu ima i na koji način se mogu zaštiti.“ – rekla je voditeljica Veber.

Upravo iz navedenog razloga jedna od komponenti projekta je preventivna kampanja  kojoj je cilj osvještavanje građana o problemu internetskih prijevara, a koja će trajati godinu dana pod sloganom „Ulovimo  lika s weba koji tvoje eure vreba“. Sam slogan upućuje da je naglasak na suradnji policije i građana jer se njihovim senzibiliziranje i educiranjem o opasnostima internetskih prijevara povećava mogućnost preveniranja i suzbijanja ove vrste kriminaliteta.

Tri su ciljane skupine kampanje: poslovni subjekti (trgovačka društva) koji najčešće budu žrtve tzv. CEO prijevara, BEC prijevare, građani (posebice starije osobe) koji najčešće postaju žrtve tzv. romantičnih prijevara, investicijskih prijevara, prijevara u online kupovini i sl. te djeca. „Djeca su stvarni svijet preselila u virtualni i ne želimo da postanu žrtve pogotovo nasilnih kaznenih djela.“ - istaknula je voditeljica Veber.   

Na kraju konferencije voditelj Grgurić iznio je podatke kako je u prvih 11 mjeseci ove godine policiji prijavljeno preko 1600 raznih kibernetičkih napada,  od čega se 80 % odnosi na najrazličitije oblike internetskih prijevara. „Šteta u ovoj godini bila je preko 6 milijuna eura i tu je riječ samo o prijavljenim slučajevima što znači da bi tamna brojka mogla biti dosta veća, a to je dovoljno dobar razlog za provođenje ove kampanje kako bi osvijestili građane i spriječili da postanu žrtve kaznenih djela.“ zaključio je voditelj Grgurić.

Internetske prijevare

Pisane vijesti | Kibernetički napadi i sigurnost