Specijalna policija

  • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09127/13, 92/14)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 94/13)
  • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN36/0975/0976/13 i 152/14)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/13, 115/19)

Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 52/12 i 8/13 i 57/19)

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (NN 50/19)

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 31/19)

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 30/13 21/19 i 1/21)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 92/16 28/19)

Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (NN 14/13 i 53/16)

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 107/1592/16 ,28/19)

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 30/13128/1432/18 i10/21)

Pravilnik o aerodromima (NN 100/19)

Pravilnik o heliodromima (NN 109/21)

Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (NN 141/15)

Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)

Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (NN 155/13)

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (NN 114/13)

Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo (NN 114/13)

Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija (NN 75/13)

Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (NN 67/13)

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova (NN 57/13)

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja (NN 66/11)

Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu (NN 30/10)

Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova (NN 84/10)

Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova (NN 80/07)