Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u posljednja 24 sata evidentirano je 165 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon