Polaznici Ratne škole “Ban Josip Jelačić” posjetili Ravnateljstvo policije

U sklopu posjeta zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša uvodno je prezentirao područja rada Ravnateljstva policije te izložio aktualnu funkcionalnu reorganizaciju policije koja je nastavak procesa racionalizacije i unaprjeđenja rada

FOTO: MUP RH

U srijedu, 19. siječnja, u posjetu Ravnateljstvu policije boravili su polaznici 24. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“. Navedeni posjet održan je u okviru redovnog Plana i programa izobrazbe Ratne škole u 2021./2022. godini na Hrvatskom vojnom učilištu.

U sklopu posjeta zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša uvodno je prezentirao područja rada Ravnateljstva policije te izložio aktualnu funkcionalnu reorganizaciju policije koja je nastavak procesa racionalizacije i unaprjeđenja rada. Nakon uvodnog predavanja polaznicima je održano predavanje na temu zaštite državne granice, gdje su upoznati s organizacijskom strukturom granične policije i glavnim zadaćama te modalitetima upravljanja migrantskom krizom i provedbom i primjenom Strategije integriranog upravljanja granicom za ulazak u Schengenski prostor.

Uz predstavnike Ravnateljstva policije, svoje su izlaganje održali i predstavnici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” koji su ukratko prezentirali ustroj i metode rada Centra. U izlaganju je istaknuto da je Centar jedan od najdugovječnijih i najmodernijih forenzičnih centara u ovom dijelu Europe, a predstavljeni su i područje istraživanja i razvoja te međunarodna suradnja i projekti koji su financirani iz EU sredstava.

Po završetku predavanja polaznici su u pratnji predavača obišli i Muzej oružja odnosno radnu zbirku oružja koja je smještena u Centru.

Ratna škola “Ban Josip Jelačić” ustrojena je odlukom Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH dana 25. lipnja 1998. godine kao najviša vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Nastava Ratne školu obuhvaća teorijski i primijenjeni dio. U teorijskom dijelu izobrazbe proširuju se spoznaje polaznika kroz suvremene poglede iz općih, društvenih, vojnih, pravnih, tehnoloških i ekonomskih znanja te stručnih i znanstvenih područja vojne misli. Poseban naglasak u Ratnoj školi se daje razvoju polaznika kao karakternih strateških lidera koji mogu kritički i kreativno razmišljati u složenom i neizvjesnom globalnom okružju. U tijeku je školovanje 24. naraštaja Ratne škole, koji pohađa 11 polaznika od kojih je sedam polaznika iz Republike Hrvatske (šest polaznika su visoki časnici iz Oružanih snaga RH i jedan polaznik iz Interventne policije MUP-a RH) te pripadnici Oružanih snaga stranih zemalja za obnašanje najviših vojnih i civilno-vojnih dužnosti iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije. 


Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje