Nastavak opsežnog kriminalističkog istraživanja Uljanik

Policijski službenici su proveli dva dodatna kriminalistička istraživanja vezano uz postupak restrukturiranja brodogradilišta u Rijeci te obračun troškova nastalih ugovorenim radovima
 
 

Nastavno na kriminalističko istraživanje o kojem smo 27. ožujka 2019. godine izvijestili javnost, policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka su proveli dva dodatna kriminalistička istraživanja.
 
Naime, temeljem naloga Županijskog državnog odvjetništva Rijeka, proveli su kriminalističko istraživanje sumnjivih događanja povezanih s postupkom restrukturiranja trgovačkog društva tj. brodogradilišta u Rijeci.
 
Ovim provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 11 odgovornih osoba iz trgovačkih društava koja posluju unutar grupe poduzeća iz Pule, a kojoj pripada i brodogradilište u Rijeci te korporativnog tijela koje koordinira nastup hrvatske brodogradnje na međunarodnom tržištu (starosti 52, 65, 73, 54, 53, 47, 45, 66, 67, 59 i 63 godine), počinilo ukupno 26 kaznenih djela i to:
 
  • jedno kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju,
  • 11 kaznenih djela Zloporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju u kojem je pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta,
  • 13 kaznenih djela Subvencijska prijevara u smislu korištenja državne potpore velikih razmjera suprotno njihovoj namjeni,
  • jedno kazneno djelo Zlouporaba položaja i ovlasti kojom je probavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta.

Navedena kaznena djela počinili su prilikom organizacije, provođenja i naplate raznih obuka zaposlenika brodogradilište u Rijeci i drugih društava iz grupe; angažiranja i plaćanja konzultanata za potrebe grupe poduzeća iz Pule, a na teret brodogradilišta u Rijeci; izvršenja po Programu restrukturiranja obveznih dokapitalizacija i utroška sredstava dokapitalizacije, nabave, plaćanja i davanja na korištenje računalne opreme i licenci te implementacije informacijskog sustava grupe poduzeća u Puli u brodogradilište u Rijeci; davanja pozajmica od strane brodogradilišta u Rijeci, kao korisnika državne potpore, društvima unutar grupe poduzeća iz Pule; i potom, prilikom izuzimanja sredstava brodogradilišta u Rijeci i stvaranja depozita za osiguranje obveza grupi poduzeća iz Pule te ugovaranja i plaćanja izrade projektne i radioničke dokumentacije za gradnje, iako je prethodno većim dijelom ili u cijelosti izrađena i plaćena kroz paušalno mjesečno plaćanje takvih usluga od strane brodogradilišta u Rijeci.
 
Na opisani način je, kaznenim djelima Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju kao i Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju u kojem je pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, brodogradilištu u Rijeci kao subjektu u restrukturiranju nanesena materijalna šteta u iznosu većem od 900 milijuna kuna. Republici Hrvatskoj kao davateljici potpore za restrukturiranje počinjena je materijalna šteta izravnim nenamjenskim trošenjem uplaćene potpore za restrukturiranje u iznosu većem od 100 milijuna kuna.
 
Dodatno je Republici Hrvatskoj, kao nositeljici 60 % ukupnih troškova restrukturiranja brodogradilišta u Rijeci, pričinjena šteta i lažnim prikazivanjem izvršenja vlastitog doprinosa trgovačkih društava grupe poduzeća iz Pule koji su trebali sudjelovali sa 40 % ukupnih troškova restrukturiranja.
 
Također je utvrđena sumnja da su odgovorne osobe korporativnog tijela koje koordinira nastup hrvatske brodogradnje na međunarodnom tržištu zlouporabile svoj položaj i ovlasti. Sumnja se da po provedenom nadzoru nisu Ministarstvu gospodarstva kao Naručitelju dostavili vjerodostojna stručna mišljenja o sukladnosti troškova brodogradilišta podmirenih sredstvima državne potpore za restrukturiranje s troškovima koji su odobreni Programom restrukturiranja, kao i da su zlouporabili svoj položaj kod praćenja izvršenja ugovornih obveza trgovačkog društva grupe poduzeća iz Pule kao kupca dionica.
 
Ukupna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima veća je od 1,5 mlrd. kuna, a na teret brodogradilišta u Rijeci i Republike Hrvatske.
  
***
 
Nadalje, policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka su također proveli i kriminalističko istraživanje vezano za obračun troškova nastalih ugovorenim radovima.
 
Tom prilikom je utvrđeno kako su 73-godišnjak, u svojstvu predsjednika uprave društva iz Rijeke, 67-godišnjak u svojstvu direktora društva iz Pule te 49-godišnjak u svojstvu direktora drugog društva iz Pule počinili kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju.
 
Sumnja se da su, nakon što su u društvu iz Rijeke za društvo iz Pule krajem 2014. godine izvedeni ugovoreni radovi na uređenju novogradnji, dogovorili da se za izvedene radove od strane društva iz Rijeke, društvu iz Pule ispostave računi samo u iznosu navedenom u osnovnom Ugovoru o završetku izgradnje, bez obračuna dodatnih sati rada i dodatno utrošenog materijala na gradnjama, iako je to zbog povećanog obima posla naknadno zaključenim dodatkom ugovora bilo ugovoreno te tako za jednu od gradnji nisu obračunati dodatno utrošeni sati rada i dodatno utrošen materijal, a za drugu gradnju dodatni sati rada i dodatno utrošeni materijal u ukupnom iznosu od oko 14,5 mil kuna. Tim iznosom oštećeno je društvo iz Rijeke, a protupravnu imovinsku korist je steklo društvo iz Pule.  
 
Nakon dovršenih kriminalističkih istraživanja, sve navedene osumnjičene osobe policija je kazneno prijavila nadležnom državnom odvjetništvu.

Priopćenja | Kaznena djela i zakon