VIDEO: Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ove godine odlučilo je senzibilizirati javnost o važnosti prijavljivanja korupcije, putem inovativnih poruka mladih autora izrađenih u formi virtualnih kolaž plakata pod nazivom „Prijavi korupciju!“

FOTO: MUP RH

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. prosinca diljem svijeta, kako bi se ukazalo na opasnosti rasprostranjenosti korupcije kao negativne društvene pojave te promovirale različite mjere za njezino učinkovito suzbijanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ove godine odlučilo je senzibilizirati javnost o važnosti prijavljivanja korupcije, putem inovativnih poruka mladih autora Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Grada Zagreba, izrađenih u formi virtualnih kolaž plakata pod nazivom „Prijavi korupciju!“.

Ove atraktivne, a pritom edukativne poruke, pripremljene kroz moderno grafičko rješenje, zapravo predstavljaju jasan glas mladih na potrebu nulte tolerancije na korupciju u želji za jačanjem integriteta cijeloga društva.

Virtualni kolaž plakata „Prijavi korupciju“ možete pogledati OVDJE.

Republika Hrvatska, članica je GRECO inicijative (eng. Group of States against Corruption), odnosno ekspertnog tijela Vijeća Europe zaduženog za evaluaciju i monitoring antikorupcijske politike u zemljama članicama, kandidatima i trećim zemljama.

U produkciji GRECO Vijeća Europe osmišljen je i video spot o važnosti prevencije korupcije pod nazivom „Kreni u akciju! Progovorimo protiv korupcije!“.Ujedno, s ciljem prevencije nastanka uzroka i otklanjanja nedostataka koji pogoduju nastanku korupcije te jačanja integriteta i informiranosti svih članova društvene zajednice u smislu osnaživanja moralnih vrijednosti, posebice onih koji su izloženi većim rizicima za koruptivna djela, savjetujemo da pročitate Evaluacijsko izvješće petog evaluacijskog kruga za Republiku Hrvatsku, publiciranog od strane GRECO Vijeća Europe.

Ministarstvo unutarnjih poslova aktivan je dionik u provedbi nacionalne Strategije suzbijanja korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana, koji su  fokusirani na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka.

Online anonimni Upitnik usmjeren na ispitivanje percepcije građana o korupciji u društvu, izrađen je radi  uočavanja trendova i različitih pojavnih oblika koruptivnih ponašanja, a sve s ciljem zajedničkog iznalaženja i primjene što učinkovitijih mjera i aktivnosti borbe protiv korupcije na svim razinama. Dajte svoj doprinos i ispunite ga!

Kreni u akciju!

Progovorimo protiv korupcije!


Pisane vijesti | Kaznena djela i zakon