Sažetak kriminaliteta

U protekla 72 sata na području Republike Hrvatske evidentirana su 384 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon