Sažetak kriminaliteta

U proteklih 48 sati evidentirano je 334 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon