Policija u zajednici

Strategija djelovanja Policije u zajednici

Policija u zajednici je pristup policijskom djelovanju koji promovira partnerstvo između zajednice, državnog aparata, nevladinog sektora i policije, proaktivno rješavanje problema, te aktivno uključivanje zajednice u suzbijanju etioloških  čimbenika kriminaliteta, straha od kriminaliteta i drugih problema građana.
 
Svaka policija koja se želi transformirati u javni servis građana, mora odrediti težište promjena. Imajući u vidu da građani najviše i najčešće kontaktiraju s pripadnicima uniformirane policije, ali i da kao "korisnici usluga" policije najveći broj tih usluga dobivaju od pripadnika uniformirane policije, logično je da najopsežnije, pa i najznačajnije promjene, moraju zahvatiti strukturu uniformirane policije.
 
Analizirajući rad uniformirane policije moramo objasniti i shvatiti razliku između reaktivnog i proaktivnog funkcioniranja policije. Reaktivno funkcioniranje policije znači da policija dolazi na poziv i bez obzira koliko dolazak bio brz, nešto se već moralo dogoditi da bi policija intervenirala. Proaktivno funkcioniranje policije razumijeva prisutnost policijskog službenika na mjestima i u vrijeme gdje je to potrebno, koji djeluje preventivno prema potencijalnim delinkventima i daje osjećaj sigurnosti građanima.
 

Projekt 'Kontakt policajci'


Radi što kvalitetnije provedbe izrađen je Plan projekta "Reforma operativno - preventivnog rada policije u odori". Kroz provedbu ovog projekta u policijskoj organizaciji ustrojena su dva radna mjesta i promijenjen je način te metodologija rada na teritorijalnom sektoru. Prvo radno mjesto pod nazivom kontakt policajac ustrojeno je u svim kategorijama policijskih postaja, dok je drugo radno mjesto pod nazivom policijski službenik za prevenciju ustrojeno u policijskim postajama I. i II. kategorije, kao rukovodeće radno mjesto niže razine.

Kod policijskih službenika, ali i rukovoditelja postupno se razvijala svijest o potrebi rješavanja problema građana u određenoj lokalnoj zajednici te se prema tome i rad policije postupno počeo prilagođavati konkretnim, a ne apstraktnim potrebama određene lokalne zajednice.

Zaključno, policijski rukovoditelji na razini policijskih uprava i policijskih postaja, kao i svi kontakt policajci smatrali su kako je model djelovanja kontakt-policajaca u potpunosti bolji u odnosu na dosadašnji pozornički model djelovanja policije te je novi model rada ocijenjen izuzetno uspješnim, dok se njegova implementacija na nacionalnoj razini smatrala neophodnom.

Od početka provedbe projekta (ožujak 2003.) pa do 2018. godine provedeno je 27 tečajeva za kontakt-policajce i jedan tečaj za instruktore - mentore na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Obuku na tečajevima s kontakt-policajcima prolazili su i policijski rukovoditelji: policijski službenici za prevenciju i pomoćnici načelnika za poslove policije iz policijskih postaja I. i II. kategorije te po jedan koordinator s razine policijske uprave po liniji rada policije u odori (sektor/odjel/odsjek policije). 

Na terenu radi oko 700 kontakt-policajaca i 50-ak policijskih službenika za prevenciju.


Organizacija komunalne prevencije


Glavni cilj komunalne prevencije je poboljšanje suradnje između policije i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, privatnog i javnog sektora, a kako bi se prevenirala asocijalna ponašanja, prvenstveno kriminalitet. S tim u vezi osnovano je preko 150 vijeća za prevenciju na lokalnoj razini.