Projekt 'Kontakt policajci'

Projekt „Reforma operativno - preventivnog rada policije u odori“

Radi što kvalitetnije pripreme i provedbe, članovi Radne skupine MUP-a doc. dr. sc. Irena Cajner Mraović i Vladimir Faber izradili su Plan projekta "Reforma operativno - preventivnog rada policije u odori". Plan je upućen u tisak, te je u ožujku 2003. godine izašao u nakladi od tisuću primjeraka, nakon čega je dostavljen svim policijskim upravama i postajama radi upoznavanja s planiranim promjenama u radu policije u odori.

Kroz provedbu ovog projekta u policijskoj organizaciji ustrojena su dva nova radna mjesta i promijenjen je način te metodologija rada na teritorijalnom sektoru. Prvo radno mjesto pod nazivom „kontakt policajac“ ustrojeno je u svim kategorijama policijskih postaja, dok je drugo radno mjesto pod nazivom „policijski službenik za prevenciju“ ustrojeno u policijskim postajama I. i II. kategorije, kao rukovodeće radno mjesto niže razine.

Radi što kvalitetnije implementacije novog načina rada policije u odori, 2003. godine je na nacionalnoj razini proveden  petomjesečni pilot-projekt na području pet policijskih uprava (zagrebačke, splitsko-dalmatinske, primorsko-goranske, sisačko-moslavačke i požeško-slavonske).

 Prema izvješćima policijskih uprava i policijskih postaja, ali i medijskoj praćenosti rada kontakt-policajaca na terenu, tijekom trajanja pilot-projekta, na području odabranih uprava zabilježene su brojne pozitivne promjene u radu policije, kao i izrazito pozitivne reakcije građana. Objavljeni su brojni pozitivni članci u lokalnim i nacionalnim novinama, prilozi na lokalnim i državnim televizijskim i radio emisijama, ali i prvi kontakt policajci govorili su o iznimno pozitivnim dojmovima.
Takva izuzetno dobra prihvaćenost novog modela rada policije utjecala je na uključivanje Policijske uprave vukovarsko-srijemske u pilot-projekt u lipnju iste godine, koja je također zabilježila vrlo pozitivne reakcije u svojoj lokalnoj, odnosno regionalnoj zajednici.
 Kod policijskih službenika, ali i rukovoditelja postupno se razvijala svijest o potrebi rješavanja problema građana u određenoj lokalnoj zajednici te se prema tome  i rad policije postupno počeo prilagođavati konkretnim, a ne apstraktnim potrebama određene lokalne zajednice.

U rujnu 2003. godine predstavnici Radne skupine su sa predstavnicima Misije OESS-a obišli svih 6 policijskih uprava radi evaluacije i ocjene rada u pilot-projektu i temeljem održanih radnih sastanaka, petomjesečnih izvješća o radu u pilot-projektu, neposredne komunikacije s policijskim rukovoditeljima na razini policijskih uprava i postaja, kao i u  komunikaciji s kontakt-policajcima, o novom modelu rada policije u odori zaključeno je: 
 • poboljšana je suradnja policije i građana
 • poboljšana je komunikacija policije s građanima i obratno
 • poboljšana je usmjerenost policije na rješavanje problema građana u lokalnoj zajednici
 • zabilježen je napredak u zaštiti žrtava kaznenih djela i posebno osjetljivih skupina stanovništva
 • poboljšan je odnos proaktivnog u odnosu na reaktivni te preventivnog u odnosu na represivni  način rada policije u odori
 • zabilježen je stav kontakt-policajaca kako je nužno ustaljivanje jednog policijskog službenika na jednom području minimalno 3 – 6 godina
 • novi model rada u praksi pokazao se puno bolji od tradicionalnog policijskog modela
 • služba kontakt-policajaca na kontakt-području kreira se prema konkretnim potrebama  građana na tom području
 • kontakt policajci smatraju kako policijski službenici moraju rješavati  probleme građana koji nisu direktno opisani kao policijski poslovi, kao i da sada policijski službenici  imaju  veću učinkovitost jer se kroz rješavanje "malih" problema stječe povjerenje građana
 • od početne skeptičnosti prema novom modelu rada zabilježena je velika promjena u razmišljanju i stavu kontakt-policajaca o ulozi  policijskog službenika
 • kontakt-policajci se, prema provedenoj anketi, u potpunosti slažu s potrebom da policajac bude "pomagač i prijatelj" velike većine građana koji poštuju zakone Zaključno, policijski rukovoditelji na razini policijskih uprava i policijskih postaja, kao i svi kontakt policajci  smatrali su kako je model djelovanja kontakt-policajaca u potpunosti bolji u odnosu na dosadašnji pozornički model djelovanja policije, te je novi model rada ocijenjen izuzetno uspješnim, dok se njegova implementacija na nacionalnoj razini smatrala neophodnom.

Temeljem toga, u listopadu iste godine, Kolegij ministra MUP-a donio je odluku o implementaciji novog modela rada policije u odori na nacionalnoj razini od početka 2004. godine.

Od početka provedbe projekta (ožujak 2003.), pa do listopada  2012. godine provedeno je 26 tečajeva za kontakt-policajce i jedan tečaj za instruktore - mentore na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Obuku na tečajevima s kontakt - policajcima prolazili su i policijski rukovoditelji: policijski službenici za prevenciju i pomoćnici načelnika za poslove policije iz policijskih postaja I. i II. kategorije, te po jedan koordinator s razine policijske uprave po liniji rada policije u odori (sektor/odjel/odsjek policije). 
Stručno usavršavanje je kroz tečajeve prošlo 1235 djelatnika, odnosno 1079 policijskih službenika i 156 policijskih rukovoditelja. 
Završetkom 16. tečaja, dovršen je i proces implementacije novog modela rada policije u odori na nacionalnoj razini, odnosno na području svih 20 policijskih uprava i 139 policijskih postaja. 

Na terenu radi oko 700 kontakt-policajaca i 50-ak policijska službenika za prevenciju.