Živim život bez nasilja

Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama

​Zašto nacionalni tim?

Svjesno problema nasilja u obitelji i posljedica koje iz njega proizlaze Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je Paket mjera odnosno konkretnih aktivnosti koje će se provoditi u suradnji s drugim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama civilnog društva u cilju postizanja učinkovitijih rješenja u području prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji i kaznenih djela na štetu djece.

Jedna od realiziranih aktivnosti Paketa mjera je potpisan Sporazum potpisan  29. studenoga 2010. godine između ministarstava nadležnih za unutarnje poslove, pravosuđe, obitelji, zdravstvo, socijalnu politiku, obrazovanje te upravu.

Sporazumom je predviđeno uspostaviti međuresorne timove na nacionalnoj i lokalnim razinama koji će koordinirano kroz sustav timskog djelovanja pratiti i nadzirati slučajeve nasilja u obitelji i kaznenih djela na štetu djece te unaprijediti sustav rada svih državnih tijela u suradnji s organizacijama civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničke edukacije.

Što želimo postići?

Zadaća timova je koordinirano, kroz sustav timskog djelovanja, praćenje i nadziranje rada svih nadležnih tijela koja postupaju u slučajevima nasilja u obitelji, kaznenih djela na štetu djece i nasilja nad ženama, s ciljem unaprjeđenja njihove međusobne suradnje, a s krajnjom svrhom prevencije i kvalitetne zaštite žrtava. 

Tko su članice/ovi nacionalnog tima?

Članice Nacionalnog tima su predstavnice ministarstava potpisnika Sporazuma koje se u djelokrugu svoga rada bave nasiljem u obitelji i nasiljem nad ženama. Odlukom ministra unutarnjih poslova predsjednica Nacionalnog tima je sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković, e-mail adresa Branka.Zigante@vpsrh.pravosudje.hr.
 
INSTITUCIJA  ČLANICE/OVI E-MAIL ADRESA
 Ministarstvo pravosuđa

 Sanja Nola

 Renata Kordić

Suzana Horvat Kutle

Nikica Hamer Vidmar

Jana Špero

sonja.rakita@pravosudje.hr

 renata.kordic@pravosudje.hr

suzana.horvat@uzs.pravosudje.hr

nikica.hamer@pravosudje.hr

Jana.Spero@pravosudje.hr

 Ministarstvo socijalne politike i mladih

 mr. sc Sabina Morosini Turčinović

 Kornelija Bojanić

 sabina.morosini-turcinovic@mspm.hr

kornelija.bojanic@mspm.hr

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 Ingrid Jurela Jarak

 Astrid Horvat

 ingrid.jurela-jarak@mzos.hr

 

Agencija za odgoj i obrazovanje - Podružnica Osijek

      Ivana Biljan ivana.biljan@azoo.hr
 Ministarstvo zdravlja

Ivanka Taskov

 Marijana Pavlić, prof.

 ivanka.taskov@miz.hr

marijana.pavlic@miz.hr

 Ministarstvo unutarnjih poslova

mr.sc. Renata Odeljan

Suzana Kikić 

Ana Kodrić

rodeljan@fkz.hr

 skikic@mup.gov.hr

akodric@mup.gov.hr

Državno odvjetništvo RH

Helenca Pirnat-Dragičević

Diana Kovačević-Remenarić

 helenca.pirnatdragicevic@dorh.hr

diana.kovacevic.remenaric@dorh.hr

Udruga B.a.b.e.  Sanja Sarnavka

 sarnavka.sanja@gmail.com

 Udruga Ženska soba

Maja Mamula

majam@zamir.net

zenska.soba@zenskasoba.hr

Udruga Status M Mislav Mihael Mandir status-m@status-m.hr
Aktivnosti nacionalnog tima

Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama  izradio je plan zajedničke edukacije te organizirao tri seminara na kojima su članovi/ce županijskih timova kroz predavanja i integralne treninge usvojili standardne operativne postupke za uspostavu suradnje između sustava.

Prvi regionalni seminar održan je u Valbandonu  od 30. svibnja do 1. lipnja 2011. za Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju te Grad Zagreb.

Drugi regionalni seminar održan je u Valbandonu od 7. do 9. studenoga 2011. za Dubrovačku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju.

Treći regionalni seminar organiziran je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa od 22. do 23. studenoga 2011. za Varaždinsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju. 

Sukladno planu zajedničke edukacije članova županijskih timova za međuresornu suradnju,  u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, uz svesrdnu podršku Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca, 17. i 18. listopada 2013., u Vinkovcima je održan  četvrti regionalni seminar za Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju.

Kroz izlaganja stručnjaka iz pojedinih područja te radom u radionicama na konkretnom primjeru nasilja u obitelji, 87 sudionika iz sustava prosvjete, policije, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i nevladinih organizacija, imalo je priliku razmijeniti iskustva o dosadašnjem radu u ovom području te pronaći načine bolje i kvalitetnije suradnje u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja, kao i pružanja pomoći najugroženijim skupinama.

Ujedno je to bila prilika da članovi županijskih timova, sa svojim radom upoznaju Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji, kaznenih djela na štetu djece i nasilja nad ženama, od kojeg su dobili podršku u budućim aktivnostima. Posebno valja istaknuti Županijski tim osječko baranjske županije koji je prezentirao svoje aktivnosti i izvrsnu suradnju svih članova tima.

S obzirom na iskazano zadovoljstvo ovakvim oblikom edukacije i zaključcima o nužnosti međusobne suradnje, sudionici su ukazali na potrebu kontinuiranog organiziranja ovakvih stručnih skupova, kako bi dobili priliku za razmjenu informacija, ne samo unutar svoje županije, već i na području cijele države.

Na seminarima, koji su realizirani uz podršku Pravosudne akademije, sudjelovala su 142 stručnjaka iz policije, socijalne skrbi, zdravstva, obiteljskih centara, prekršajnih sudova, općinskih državnih odvjetništva, kaznenih i obiteljskih sudova, nevladinih organizacija, gradskih ureda za obrazovanje. 

Na Policijskoj akademiji od 19. do 20. studenoga 2012. organizirane su jednodnevne edukacije za policijske službenike i suce prekršajnih sudova o uvjetima predlaganja i izricanja zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počiniteljima nasilja u obitelji. Na edukacijama su bili nazočni policijski službenici i suci prekršajnih sudova grada Zagreba i Zagrebačke županije.

U organizaciji Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama u Ravnateljstvu policije održan je 23. studenoga 2012. okrugli stol: “Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama“. Okruglim stolom obilježen je početak međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja počinje 25. studenoga i traje do 10. prosinca svake godine.

U četvrtak, 18. rujna 2014. godine, u suradnji Ministarstva pravosuđa i Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji inasilja nad ženama, održavanjem stručnog tematskog skupa, obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujan. Jednodnevni tematski stručni skup posvećen obilježavanju ovog dana, okupio je visoke dužnosnike i relevantne stručnjake u namjeri da se zajedničkim snagama međuresornim partnerima, institucijama i javnosti skrene pozornost na problem nasilja nad ženama. Na stručnom skupu je nasilje nad ženama sagledano s psihijatrijsko-pravnog aspekta nasilničkog ponašanja, organizacije provođenja liječenja i tretmana nasilnih počinitelja, zakonodavnih okvira te mogućnosti zatvorskog tretmana, odnosno iz perspektive podrške žrtvama i perspektive probacijskog sustava.