Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Voditelj: Marko Klepić 
Telefon: + 385 1 6566 925

Djelokrug rada